ครบถ้วน

ภาษาอังกฤษ


adv completely
ความหมายเหมือนกับ: ครบ
คำที่เกี่ยวข้อง: all , entirely , fully , wholly
คำตรงข้าม: ขาด
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด 40 คน วันนี้มากันครบถ้วน
adv fully
ความหมายเหมือนกับ: สมบูรณ์ , พร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , entirely , thoroughly , wholly
คำตรงข้าม: บกพร่อง , ขาด
ตัวอย่างประโยค: เธอมีทุกอย่างในชีวิตครบถ้วน แทบจะเรียกได้ว่าไม่ขาดอะไรเลย