ครบถ้วน

ภาษาอังกฤษ


adv completely
ความหมายเหมือนกับ: ครบ
คำที่เกี่ยวข้อง: all , entirely , fully , wholly
คำตรงข้าม: ขาด
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด 40 คน วันนี้มากันครบถ้วน
adv fully
ความหมายเหมือนกับ: สมบูรณ์ , พร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , entirely , thoroughly , wholly
คำตรงข้าม: บกพร่อง , ขาด
ตัวอย่างประโยค: เธอมีทุกอย่างในชีวิตครบถ้วน แทบจะเรียกได้ว่าไม่ขาดอะไรเลย

คำที่มี "ครบถ้วน" ในคำ


ครบถ้วนบริบูรณ์ adv completely
ความหมายเหมือนกับ: ครบถ้วน
คำตรงข้าม: ขาดเหลือ

อย่างครบถ้วน adv completely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน

ความครบถ้วน n entirety
ความหมายเหมือนกับ: ความครบครัน , ความบริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนข้อมูลจากจุดต่างๆค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top