ครบครัน

ภาษาอังกฤษ


adv completely
ความหมายเหมือนกับ: พร้อม , ครบถ้วน
คำที่เกี่ยวข้อง: perfectly , fully
คำตรงข้าม: พร่อง , บกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน