ครบกำหนด

ภาษาอังกฤษ


v expire
ความหมายเหมือนกับ: ถึงกำหนด , ครบวาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: be over