ครบ

ภาษาอังกฤษ


adv altogether
คำอธิบาย: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เต็ม , ครบถ้วน , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , wholly , fully , in full , all
ตัวอย่างประโยค: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ

คำที่มี "ครบ" ในคำ


ครบบริบูรณ์ v be complete
คำอธิบาย: เต็มตามจำนวน, ไม่ขาดตกบกพร่อง
คำตรงข้าม: ขาดตกบกพร่อง , ขาด
ตัวอย่างประโยค: เครื่องใช้ในครัวจำพวกข้าวสารอาหารแห้ง กะปิ น้ำปลา มีครบบริบูรณ์

ครบสามสิบสอง adj full (organs)
คำอธิบาย: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
คำตรงข้าม: พิการ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้

ครบวาระ adv see out its term
คำอธิบาย: หมดเวลาตามที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ครบกำหนด
ตัวอย่างประโยค: หากรัฐบาลคิดว่าจะอยู่ให้ครบวาระ รัฐบาลก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นในเร็ววัน

ครบชุด adj whole set of
คำอธิบาย: ครบตามจำนวนที่ประกอบเป็นชุด
ตัวอย่างประโยค: ท่านสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดจากร้านที่ได้มาตรฐาน

ครบบริบูรณ์ adv completely
คำอธิบาย: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ครบถ้วน , ครบถ้วนบริบูรณ์
คำตรงข้าม: ขาดเหลือ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป

ครบกำหนด v expire
ความหมายเหมือนกับ: ถึงกำหนด , ครบวาระ

ครบเกณฑ์ v reach the age of limit
ความหมายเหมือนกับ: ครบกำหนด

ครบเกษียณ v retire
ความหมายเหมือนกับ: ครบเกษียณอายุ
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการหลายท่านที่นี่จะครบเกษียณในปีหน้า

ครบครัน adv completely
ความหมายเหมือนกับ: พร้อม , ครบถ้วน
คำตรงข้าม: พร่อง , บกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน

ครบเครื่อง adv fully dressed
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์

ครบถ้วน adv completely
ความหมายเหมือนกับ: ครบ
คำตรงข้าม: ขาด
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด 40 คน วันนี้มากันครบถ้วน

ครบถ้วน adv fully
ความหมายเหมือนกับ: สมบูรณ์ , พร้อม
คำตรงข้าม: บกพร่อง , ขาด
ตัวอย่างประโยค: เธอมีทุกอย่างในชีวิตครบถ้วน แทบจะเรียกได้ว่าไม่ขาดอะไรเลย

ครบมือ adv fully

ครบวงจร adj complete
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปยังได้ผลิตแผนที่ออกจำหน่ายด้วย นับว่าเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรทีเดียว

ครบรอบ v complete
คำอธิบาย: เวียนมาบรรจบครบถึงกัน
ตัวอย่างประโยค: วันที่ 2 มีนาคม 2545 จะครบรอบ 30 ปีของยานไพโอเนียร์ที่ส่งออกไปจากโลก

ครบถ้วนบริบูรณ์ adv completely
ความหมายเหมือนกับ: ครบถ้วน
คำตรงข้าม: ขาดเหลือ

ครบเกษียณอายุ v retire

ครบปี v come to a full year
ความหมายเหมือนกับ: บรรจบ

อย่างครบถ้วน adv completely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน

ตำรวจนครบาล n metropolitan police
คำอธิบาย: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หน่วยนับ: คน, นาย
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความครบถ้วน n entirety
ความหมายเหมือนกับ: ความครบครัน , ความบริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนข้อมูลจากจุดต่างๆ

จารีตนครบาล n to investigate by torturing the accused
คำอธิบาย: ไต่สวนพิจารณาคดีด้วยการทรมานจำเลย

ไมโครบัส n micro bus
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถไมโครบัส
ตัวอย่างประโยค: บริษัทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าไมโครบัสวัละ 850 บาท

ครบาล n metropolis
คำอธิบาย: ส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร
คำตรงข้าม: ภูธร
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายสืบสวนของนครบาลไม่สับสนกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างนายวิทูรกับอดีตผู้สื่อข่าวแห่งขอนแก่น

ครบาล adj metropolitan
คำอธิบาย: เกี่ยวกับส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร
คำตรงข้าม: ภูธร
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลช้าไปเพียงก้าวเดียวทำให้ผู้ร้ายเผ่นหนีออกจากที่พักไปเสียก่อน

ไมโครบัส n microbus
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถไมโครบัส , รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างวันที่ 7 พ.ย.-7 ม.ค. ไมโครบัสเก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย

ไม่ครบ v be defective
ความหมายเหมือนกับ: ไม่บริบูรณ์

ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ v celebrate the king´s or queen´s birthday anniversary

ความครบครัน n entirety
ความหมายเหมือนกับ: ความบริบูรณ์

รถไมโครบัส n micro bus

รถไมโครบัส n microbus
ความหมายเหมือนกับ: รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top