ครกบดยา

ภาษาอังกฤษ


n mortar
คำที่เกี่ยวข้อง: apothecary´s mortar