ครกกระเบือ

ภาษาอังกฤษ


n mortar
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ครก