ครก

ภาษาอังกฤษ


n mortar
คำอธิบาย: เครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: เราตำน้ำพริกกินกันเอง ใช้พริกเผา หอมเผา กระเทียมเผา โขลกลงในครก แล้วใส่เนื้อปลาปรุงอีกหน่อยก็ใช้ได้