คมนาคม

ภาษาอังกฤษ


n communication
คำอธิบาย: การติดต่อไปมาถึงกัน
ความหมายเหมือนกับ: การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่จะช่วยให้การอพยพผู้คนง่ายคือมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว