คมนาการ

ภาษาอังกฤษ


n arrival
ความหมายเหมือนกับ: การไป , การถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: attaining