คมชัด

ภาษาอังกฤษ


adj clear
คำอธิบาย: ที่มองเห็นได้ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , กระจ่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: distinct
คำตรงข้าม: มัว
v be clear
คำอธิบาย: มองเห็นได้ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , กระจ่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be distinct
คำตรงข้าม: มัว
adv clearly
คำอธิบาย: มองเห็นได้ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , กระจ่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: distinctly
คำตรงข้าม: มัว
ตัวอย่างประโยค: เมดดูลาในส่วนของผนังชั้นในของลูกตาเป็นบริเวณที่รับความรู้สึกเห็นได้คมชัดที่สุด