คบไม้

ภาษาอังกฤษ


n crotch
คำอธิบาย: ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
หน่วยนับ: คบ
ความหมายเหมือนกับ: ค่าคบไม้ , ค่าคบ
ตัวอย่างประโยค: กรรมการตัดสินการแข่งขันตีกลองขึ้นไปนั่งดูอยู่บนคบไม้