คบเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n torch
คำอธิบาย: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
หน่วยนับ: อัน, ดุ้น
ความหมายเหมือนกับ: คบไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: link , flambeau
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง