คบ

ภาษาอังกฤษ


v associate with
คำอธิบาย: ติดต่อพบปะกัน
ความหมายเหมือนกับ: คบหา , คบหาสมาคม
คำที่เกี่ยวข้อง: make friend with , contact with
ตัวอย่างประโยค: ผมคบกับเขามานานมากเพราะเรามีสิ่งที่ชอบคล้ายๆ กัน
n crotch
คำอธิบาย: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
หน่วยนับ: คบ
ความหมายเหมือนกับ: ง่าม , คบไม้ , คาคบ
คำที่เกี่ยวข้อง: torch
ตัวอย่างประโยค: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก