คนไม่มีลูกไม่มีเมีย

ภาษาอังกฤษ


n bachelor
ความหมายเหมือนกับ: หนุ่มโสด , คนโสด
คำที่เกี่ยวข้อง: single man
คำตรงข้าม: หญิงโสด