คนในปกครอง

ภาษาอังกฤษ


n subordinate
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ลูกน้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: underling , inferior , secondary
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก
n subordinate
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ลูกน้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: underling , inferior , secondary
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก