คนใจดี

ภาษาอังกฤษ


n kind person
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: generous person , good-humoured person , good-nature person , benevolent person
คำตรงข้าม: คนใจร้าย
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ของพวกเราเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ