คนโสด

ภาษาอังกฤษ


n single person
คำอธิบาย: คนที่ยังไม่มีคู่ครอง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: bachelor , unmarried person , spinster
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนของฉันบอกว่ายอมอยู่เป็นคนโสดดีกว่ามีคู่แล้ววุ่นวาย