คนโชคดี

ภาษาอังกฤษ


n lucky man
คำตรงข้าม: คนโชคร้าย