คนโฉด

ภาษาอังกฤษ


n wicked person
ความหมายเหมือนกับ: คนเลว , คนทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: bad person , bastard , brat
คำตรงข้าม: คนดี
n wicked person
ความหมายเหมือนกับ: คนเลว , คนทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: bad person , bastard , brat
คำตรงข้าม: คนดี