คนโง่เขลา

ภาษาอังกฤษ


n fool
ความหมายเหมือนกับ: คนเขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: idiot , stupid person , doltish person , dunce , dolt
คำตรงข้าม: คนฉลาด