คนโง่

ภาษาอังกฤษ


n fool
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเขลา , คนโง่เขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: idiot , stupid person , doltish person , dunce , dolt
คำตรงข้าม: คนฉลาด
ตัวอย่างประโยค: คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นพิธีกรรมที่ทำเป็นปกติอย่างหนึ่ง