คนโกง

ภาษาอังกฤษ


n swindler
คำอธิบาย: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย