คนแพ้

ภาษาอังกฤษ


n loser
ความหมายเหมือนกับ: คนพ่ายแพ้ , ผู้แพ้ , ผู้แพ้พ่าย , ผู้ปราชัย
คำที่เกี่ยวข้อง: a defeated person
คำตรงข้าม: ผู้ชนะ