คนแทน

ภาษาอังกฤษ


adj reserved
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทน , ตัวสำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: second
คำตรงข้าม: มือหนึ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top