คนแจว

ภาษาอังกฤษ


n rower
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแจวเรือ , คนพาย , คนพายเรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: ferryman , oarsman
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนๆ ปล่อยให้เขาเป็นคนแจวมาตลอดทาง เพราะเขาแข็งแรงที่สุด