คนแขก

ภาษาอังกฤษ


n Indian
ความหมายเหมือนกับ: คนอินเดีย , แขก