คนเหี้ยมโหด

ภาษาอังกฤษ


n one who is cruel
ความหมายเหมือนกับ: ผู้โหดเหี้ยม , ผู้โหดร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: one who is ruthless
คำตรงข้าม: ผู้เมตตา , ผู้มีเมตตา