คนเหนือ

ภาษาอังกฤษ


n northerner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในภาคเหนือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ , คนภาคเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: northern people
คำตรงข้าม: คนใต้
ตัวอย่างประโยค: คนเหนือมักให้ลูกหลานแต่งงานกับคนเหนือด้วยกัน
n northerner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในภาคเหนือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเหนือ , คนภาคเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: northern people
คำตรงข้าม: คนใต้
ตัวอย่างประโยค: คนเหนือมักให้ลูกหลานแต่งงานกับคนเหนือด้วยกัน