คนเลี้ยงเด็ก

ภาษาอังกฤษ


n nurse
ความหมายเหมือนกับ: คนดูแลเด็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: nursemaid , governess , nanny