คนเลี้ยงดู

ภาษาอังกฤษ


n one who looks after/takes care of
คำตรงข้าม: ผู้ถูกเลี้ยงดู