คนเลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


n wet nurse
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พี่เลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: baby-sitter
ตัวอย่างประโยค: คนมีเงินมักจะจ้างคนเลี้ยงไว้คอยดูแลลูกตลอด 24 ชั่วโมง