คนเลว

ภาษาอังกฤษ


n bad man
คำอธิบาย: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนชั่ว , คนชั่วช้า , คนเลวทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: badass
คำตรงข้าม: คนดี , คนบริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ