คนเรา

ภาษาอังกฤษ


n human
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: มนุษย์เรา
คำที่เกี่ยวข้อง: man , person , people
ตัวอย่างประโยค: คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้ ชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จ