คนเมืองกรุง

ภาษาอังกฤษ


n city people
ความหมายเหมือนกับ: คนกรุง