คนเมือง

ภาษาอังกฤษ


n city man
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนกรุง
คำตรงข้าม: คนบ้านนอก
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตของคนเมืองต้องแข่งขันกับเวลาตลอดเวลา