คนเมา

ภาษาอังกฤษ


n drunken man
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขี้เมา
คำที่เกี่ยวข้อง: drunkard
ตัวอย่างประโยค: อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา