คนเป็นหมัน

ภาษาอังกฤษ


n sterile person
คำที่เกี่ยวข้อง: infertile person
คำตรงข้าม: คนลูกดก