คนเซอ

ภาษาอังกฤษ


n fool
ความหมายเหมือนกับ: คนโง่
คำที่เกี่ยวข้อง: simpleton , dunce
คำตรงข้าม: คนฉลาด