คนเจรจา

ภาษาอังกฤษ


n broker
ความหมายเหมือนกับ: คนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: agent , middleman