คนเขียนบท

ภาษาอังกฤษ


n playwright
คำอธิบาย: ผู้ที่แต่งหรือเขียนเรื่องราวขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เขียนบท
ตัวอย่างประโยค: คนเขียนบทละครเรื่อง แม่เบี้ย ได้รับรางวัลในปีนี้