คนเขียนข่าว

ภาษาอังกฤษ


n correspondent
ความหมายเหมือนกับ: นักข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: journalist , reporter , pressman/presswoman