คนเก่าคนแก่

ภาษาอังกฤษ


n old servant
ความหมายเหมือนกับ: ข้าเก่า
คำที่เกี่ยวข้อง: slave since childhood , one born in slavery