คนเก็บเงิน

ภาษาอังกฤษ


n bill collector
ความหมายเหมือนกับ: คนเก็บสตางค์ , พนักงานเก็บเงิน
ตัวอย่างประโยค: ฉันยื่นธนบัตรใบละ 500 ให้คนเก็บเงินโดยไม่คิดที่จะรับเงินทอน