คนเก็บสตางค์

ภาษาอังกฤษ


n bill collector
ความหมายเหมือนกับ: พนักงานเก็บเงิน