คนเก็บตัว

ภาษาอังกฤษ


n introvert
คำอธิบาย: คนที่มีนิสัยไม่สุงสิงกับคนอื่น มักเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะคิดไม่ลงรอยกับคนอื่นและเป็นคนเก็บตัวเงียบทำให้ไม่มีใครคบด้วย