คนอินเดีย

ภาษาอังกฤษ


n Indian
ความหมายเหมือนกับ: คนแขก , แขก