คนหนุ่มสาว

ภาษาอังกฤษ


n youth
คำอธิบาย: ผู้อยู่ในวัยทำงานหรือวัยหนุ่มสาว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หนุ่มสาว , คนหนุ่มคนสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: stripling
คำตรงข้าม: คนแก่
ตัวอย่างประโยค: สมัยที่ผมยังเป็นคนหนุ่มสาว จิตใจผมเต็มไปด้วยพลังที่บริสุทธิ์