คนสูงอายุ

ภาษาอังกฤษ


n the elderly
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแก่ , คนชรา , คนสูงวัย , ผู้สูงอายุ
คำที่เกี่ยวข้อง: the aged
คำตรงข้าม: คนหนุ่มคนสาว , เด็ก
ตัวอย่างประโยค: มีคนสูงอายุจำนวนมากที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งไม่มาเหลียวแล