คนสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n very important person
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บุคคลสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: V.I.P. , important person
ตัวอย่างประโยค: ห้องวีไอพีที่สนามบินจัดไว้ต้อนรับเฉพาะคนสำคัญเท่านั้น