คนสามัญ

ภาษาอังกฤษ


n commoner
คำที่เกี่ยวข้อง: common people , subjects , folk , citizens